Εκπαιδευτικές Δράσεις για Σχολεία

Τα comics στην εκπαίδευση: γιατί?

Η ένταξη των comics στην εκπαιδευτική ή καλύτερα στη μαθησιακή διαδικασία μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και καλλιέργεια ερεθισμάτων για την αναζήτηση γνώσης, τόσο για θέματα που σχετίζονται άμεσα με τη σχολική εκπαίδευση, όσο κυρίως για θέματα που αφορούν στην ευρύτερη κατανόηση και κοινωνική συμπεριφορά. Για να ανακαλύψτε τον πλούτο του κόσμου των comics και τη δύναμή τους ως εκπαιδευτικό εργαλείο, σας προτείνουμε ειδικά διαμορφωμένα σχολικά εργαστήρια για μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Σχολικά εργαστήρια για μαθητές Νηπιαγωγείου.
Σχολικά εργαστήρια για μαθητές Δημοτικού.
Σχολικά εργαστήρια για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.
Επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς.