Επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς

Η τέχνη των comics μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικό εργαλείο για κάθε εκπαιδευτικό. Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς που αναζητούν νέα εκπαιδευτικά εργαλεία και σκοπεύουμε να τους δώσουμε τα εφόδια ώστε να ενταχθεί αυτή η τέχνη μέσα στη σχολική αίθουσα.

Τα comics δεν αφηγούνται μόνο υπερφυσικές ιστορίες αλλά έχουν και τα ίδια μια υπερφυσική δύναμη: τη δύναμη να μεταφέρουν γνώση. Χρησιμοποιώντας τα comics μέσα στην τάξη και εντάσσοντάς τα στην εκπαιδευτική διαδικασία, επιτυγχάνεται ευκολότερα η μαθησιακή διαδικασία. Τα παιδιά ωθούνται στο να αναζητήσουν τη γνώση και την πληροφορία από μόνα τους αλλά και να αξιοποιήσουν τη γνώση αυτή με τρόπο σύνθετο και δημιουργικό.

Σε αυτό το βιωματικό και διαδραστικό σεμινάριο :

  • εξοικειώνουμε τους εκπαιδευτικούς με την ιστορία των comics
  • προτείνουμε αναγνώσματα κατάλληλα για κάθε ηλικία και για κάθε θέμα με το οποίο μπορούν να ασχοληθούν εντός της τάξης
  • εκπαιδεύουμε στις βασικές τεχνικές της τέχνης των comics
  • προτείνουμε τρόπους και λύσεις για την ένταξη των comics στη μαθησιακή διαδικασία