Girl Power Academy Greece

Η Athens Comics Library σε συνεργασία με τον Δανέζικο οργανισμό Girl Power φέρνει στην Ελλάδα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Girl Power Academy Greece. Προκειται για μια ακαδημία ενδυνάμωσης νέων ηγετών, προπονητριών, δίνοντας τους τα εργαλεία και τη μεθοδολογία για να διερευνήσουν και να εξοικειωθούν με θεωρίες και μεθοδολογικές πρακτικές για θέματα ηγεσίας, επικοινωνίας, προσωπικής ανάπτυξης, συμπεριληπτικής προπονητικής συμπεριφοράς κ.α. Απευθύνεται σε νεαρές γυναίκες 18-30 ετών όλων των εθνικοτήτων οι οποίες προέρχονται από ευάλωτες ομάδες (χαμηλό εισόδημα, θύματα κακοποίησης, μονογονεϊκές οικογένειες, μετανάστες, πρόσφυγες) και επιθυμούν να επιδιώξουν μια προπονητική καριέρα,αλλά κυρίως να συνδεθούν με ένα μεγαλύτερο δίκτυο γυναικών που θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο. 

Στόχος του Girl Power Academy Greece είναι να δώσει ευκαιρίες ενδυνάμωσης σε νεαρές γυναίκες και να αλλάξει την νοοτροπία που υποστηρίζει ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι ισότιμο και για τα δύο φύλα. 

Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 1- 4 Δεκεμβρίου 2022 και είναι δωρεάν για τις συμμετέχουσες.

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 3 στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι το “Girl Power Coaching Seminar”. Αφορά την συμμετοχή σε ένα 3ήμερο σεμινάριο απόκτησης προπονητικής εμπειρίας ακολουθώντας τη μεθοδολογία του Girl Power. Στο δεύτερο στάδιο, οι συμμετέχουσες παρακολουθούν ένα εντατικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης με έμφαση στις ηγετικές ικανότητες , αλλά και στην δικτύωση. Ολοκληρώνοντας την συμμετοχή τους θα πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργήσουν τη δική τους grassroots ομάδα γυναικείου ποδοσφαίρου. Το τελευταίο στάδιο του προγράμματος είναι το “Girl Power Mentorship Program”. Κάθε συμμετέχουσα συνεργάζεται με ένα μέντορα που την υποστηρίζει για να μεταφέρει την τεχνογνωσία στη δική της  κοινότητα. 

Τι είναι το Girl Power; 

Το Girl Power ιδρύθηκε από την Khalida Popal, πρώην αρχηγό  της Γυναικείας Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου του Αφγανιστάν. Επικεντρώνεται στις γυναικείες μειονότητες δίνοντάς τους την ευκαιρία να διευρύνουν τον κοινωνικό τους κύκλο καθώς και την ευκαιρία να αναπτύξουν καλύτερη αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση μέσω του αθλητισμού. Ο στόχος του οργανισμού είναι να χρησιμοποιεί τον αθλητισμό ως μέσο για να κινητοποιεί και να ενδυναμώνει τις μειονότητες στην Ευρώπη. Τέτοιες ομάδες αποτελούνται από μετανάστες, πρόσφυγες και μέλη της LGBT κοινότητας. Ο οργανισμός προσπαθεί να ενημερώνει και να κάνει κατανοητούς τους διαφορετικούς πολιτισμούς, ώστε να προωθεί την θρησκευτική και την φυλετική ανοχή στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.Το Girl Power βρίσκει εθελοντές εκπαιδευτές για να δουλέψουν σε όλα τα αθλήματα με  τις κοινότητες  και προσπαθεί να τις συνδέσει με τους τοπικούς Δανούς πολίτες. 

Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 1- 4 Δεκεμβρίου 2022 και είναι δωρεάν για τις συμμετέχουσες.

Για δήλωση συμμετοχής παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα

https://forms.gle/8vMJxGUWHMbqxXYCA

Aκολουθήστε μας

Instagram: @girlpoweracademy_greece            Facebook: @girlpoweracadmeygreece

#girlpower

#girlpowergreece

#girlpoweracademy

#girlpoweracademygreece

Διοργάνωση

Athens Comics Library με την υποστήριξη του Girl Power   

Για περισσότερες πληροφορίες και για ΜΜΕ επικοινωνήστε μαζί μας  girlpoweracademygreece@gmail.com 
+30 698 30 50 292

Organised by:                                                                                      

(ENGLISH)

Press Release

Athens Comics Library – Girl Power Academy Greece

Athens Comics Library in collaboration with the Danish organization Girl Power is launching in Greece the educational program Girl Power Academy Greece. Girl Power Academy is an academy for empowering new coaching leaders, giving them tools and methodology to explore and familiarize themselves with theories and methodological practices on issues of leadership, communication, personal development, inclusive coaching behavior, etc.

The initiative is addressed to young women aged 18-30 of all nationalities who come from vulnerable groups (low income, victims of abuse, single parent families, immigrants, refugees) and want to pursue a coaching career, but mainly to connect themselves with a larger network of women who want to change the world. The goal of Girl Power Academy Greece is to give empowerment opportunities to young women and to reverse the embedded perception that football is not equal for both genders.

The Programme will take place in Athens, 1-4 December 2022 and all costs are covered for the participants.

The program is divided into 3 stages. The first stage is the “Girl Power Coaching Seminar”, that includes a 3-day seminar aimed at providing coaching experience following the methodology of Girl Power. In the second stage, participants attend an intensive empowerment program by emphasizing leadership skills and networking. Women and girls at the end of the program, they would be able to create their own grassroots women’s football team. The final stage of the program is the “Girl Power Mentorship Program” where participants are offered a Girl Power Mentor to help and support them to transfer the know-how to their own community. 

What is Girl Power?

Girl Power Organization was founded in 2014 by Khaleda Popal, former Captain of the Afghanistan Women National Football Team. It focuses on women minorities giving them the opportunity to expand their social circle and develop better self-esteem and confidence through sports. The aim of the association is to use sports as a tool to mobilize and empower minorities such as immigrants, refugees, and members of the LGBT community in Europe. The organization seeks to develop the understanding of different cultures and races so as to promote religious and racial tolerance in European societies. Girl Power finds volunteer trainers to work with the communities and seeks to connect them with local Danish citizens. 

The Programme will take place in Athens, 1-4 December 2022 and all costs are covered for the participants.

To apply please fill in the Form below

https://forms.gle/8vMJxGUWHMbqxXYCA

Follow us

Instagram: @girlpoweracademy_greece            Facebook: @girlpoweracadmeygreece

#girlpower

#girlpowergreece

#girlpoweracademy

#girlpoweracademygreece

Organised by

Athens Comics Library with the support of Girl Power    

For more information and media enquiries please email us girlpoweracademygreece@gmail.com and

+30 698 30 50 292