Στα σχολεία με τα comics με αφορμή τους ήρωες του 1821

Ξεκίνησαν εχτές εργαστήρια σε συνεργασία με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης που το παρακολουθουν εκπαιδευτικοι πρωτοβαθμιας εκπαιδευσης απο 7 διαφορετικες διευθυνσεις πρωτοβαθμιας εκπαιδευσης : “Στα σχολεια με τα comics με αφορμή τους ήρωες του 1821”.

Τα comics, σύμφωνα με πολλούς θεωρητικούς, αλλά και εκπαιδευτικούς, δεν διηγούνται μόνο τις ιστορίες πλασμάτων με υπερφυσικές δυνάμεις, αλλά έχουν και τα ίδια την υπερφυσική δύναμη να μεταφέρουν γνώση. Η ένταξη των comics στη μαθησιακή διαδικασία μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση: στην ανάπτυξη και καλλιέργεια ερεθισμάτων για την αναζήτηση γνώσης, τόσο για θέματα που σχετίζονται άμεσα με τη σχολική εκπαίδευση, όσο και για θέματα που αφορούν στην ευρύτερη κατανόηση και κοινωνική συμπεριφορά.

Το σεμινάριο έχει τόσο θεωρητικό, αλλά και πρακτικό χαρακτήρα, καθώς οι συμμετέχοντες μέσα από ασκήσεις, αλλά και από ένα μεγαλύτερο project θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν βιωματικά την αξία της 9ης Τέχνης και ως εργαλείο που εξυπηρετεί τη μαθησιακή διαδικασία. Εκτός από τις διαλέξεις των εισηγητών, οι συμμετέχοντες θα μελετήσουν αποσπάσματα από comics που πραγματεύονται τα γεγονότα του 1821, αλλά και ιστορικά κείμενα και θα κληθούν να συνθέσουν τις δικές τους ιστορίες.


(English)

Yesterday we launched a series of workshops in collaboration with the Museum of Cycladic Art, attended by primary school teachers from 7 different primary education departments “Introducing schools with comics on the occasion of the heroes of 1821”.

Comics, according to many theorists and educators, not only tell the stories of creatures with supernatural powers, but also have the supernatural power to convey knowledge. The inclusion of comics in the learning process can work effectively in this direction: in the development and cultivation of stimuli for the search for knowledge, both for issues directly related to school education, and for issues related to wider understanding and social behavior.

The seminar has both theoretical and practical character, as the participants through exercises, but also from a larger project will have the opportunity to experience the value of the 9th Art and as a tool that serves the learning process. In addition to the lecturers’ lectures, participants will study excerpts from comics dealing with the events of 1821, as well as historical texts, and will be invited to compose their own stories.

Note: If you require the above information in French, Farsi or any other accessible format – please contact us at contact@athenscomicslibrary.gr