Προγράμματα Διασύνδεσης με την Κοινότητα

Όραμά μας είναι να επιδείξουμε στο ελληνικό κοινό τη δύναμη του μέσου των comics και της δημιουργικής αφήγησης, παρουσιάζοντας πληθώρα καλλιτεχνών και σχολών γραφής. Έχουμε επίσης μια εκπαιδευτική πλευρά στο έργο μας, ενισχύοντας την αγάπη της ανάγνωσης, της διδασκαλίας και της δημιουργικότητας. Από το 2016 δραστηριοποιούμαστε επίσης ενεργά στην προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά και μητέρες πρόσφυγες μέσω του προγράμματος BONDS, ενώ από τον Οκτώβριο του 2019 σχεδιάσαμε και λειτουργούμε στην Athens Comics Library το Βaytna Hub, ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών-προσφύγων προσχολικής ηλικίας με την υποστήριξη του Refugee Trauma Initiative και του Help Refugees.

Eδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά το Πρόγραμμά μας για τη Διασύνδεση με την Κοινότητα.


Our vision is to showcase to the Greek audience the power of the medium of comics, by exposing them to different styles and schools. We also have an educational angle, boostering the love of reading, teaching multimodal literacies and promoting self directed knowledge through comics.

For us, comics could be a tool to teach soft skills such as collaboration, creative problem solving, intercultural understanding, empathy, but also a way to develop social skills by gaining a better understanding of our complex societal environment.

Here you can see a detailed presentaton of our Community Engagement Programme.