Μίλα Μου Για Comics!Ep. 7: “Μίλα Μου Για Την… Will Eisner Week!”

(following in English)

Τετάρτη 3 Μαρτίου, στις 20:00, live streaming στο Facebook της Athens Comics Library!


Μίλα Μου Για Comics!
Ep. 7: “Μίλα Μου Για Την… Will Eisner Week!”


Όπως κάθε χρόνο, η πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Will Eisner! Η Athens Comics Library συμμετέχει στις εκδηλώσεις της Will Eisner Week 2021 και οι Αριστείδης Κώτσης και Θωμάς Παπαδημητρόπουλος (Comicdom.gr) δε χάνουν την ευκαιρία να μιλήσουν για τον θρυλικό δημιουργό, να θυμηθούν τις αγαπημένες δουλειές του και, σε συνεργασία με το Will Eisner Foundation, να παρουσιάσουν μια σειρά από βίντεο, για τη ζωή και το έργο του. Στην κουβέντα θα συμμετάσχει και ο Ηλίας Κατιρτζιγιανόγλου (εκδότης της Comicdom Press, συγγραφέας comics). Μη χάσετε το νέο Μίλα Μου Για Comics!


Wednesday 3 March at 20:00, live streaming on Athens Comics Library Facebook account

Talk to me about Comics

Episode 7 “Talk to me about…Will Eisner Week!”

As every year, the first week of March is dedicated to Will Eisner! Athens Comics Library is taking part in Will Eisner Week 2021 and Aristidis Kotsis and Thomas Papadimitropoulos (Comicdom.gr) won’t miss out on the chance to talk about the legendary artist, to remember all his favourite creative work in partnership with Will Eisner Foundation, to present a series of video for his life and his work. In this conversation we will also invite with us Ilias Katirgigianoglou (publisher of Comicdom Press, comics writer). Don’t miss out on the new Talk to me about Comics!

Note: If you require the above information in French, Farsi or any other accessible format – please contact us at contact@athenscomicslibrary.gr