Η συνεργασία μας με το Τσεχικό Κέντρο Αθήνας

Το «Τσεχικό Κέντρο Αθήνας» (ΤΚΑ) είναι ανεξάρτητος επιδοτούμενος οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών της Τσεχικής Δημοκρατίας και 25ο μέλος στη διεθνή αλυσίδα των Τσεχικών Κέντρων, τα οποία προωθούν τον τσεχικό πολιτισμό σε όλο τον κόσμο και αποτελούν ενεργά εργαλεία της δημόσιας διπλωματίας και της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Το ΤΚΑ δημιουργήθηκε το 2018 σαν τμήμα της Πρεσβείας της Τσεχικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα με στόχο να προωθεί τον πολιτισμό της Τσεχίας στην Ελλάδα, να προσελκύσει το ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού για την κεντροευρωπαϊκή αυτή χώρα και να ενισχύσει την παρουσία της στην Ελλάδα διοργανώνοντας πολιτιστικά δρώμενα σε διάφορες πόλεις και νομούς και υποστηρίζοντας τη συνεργασία των δύο χωρών σε τομείς όπως είναι οι τέχνες, η λογοτεχνία, η επιστήμη, ο τουρισμός, ο αθλητισμός, η παιδία κ.ά.

Η δημιουργία στενής σχέσης με το Τσεχικό Κέντρο Αθήνας είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή. Η ενέργειες που απευθύνονται σε παιδιά όλου του κόσμου πρέπει να είναι πάντα η προτεραιότητά όλων μας. Η ανάπτυξη μακροχρόνιας συνεργασίας και η δυνατότητα διοργάνωσης δράσεων μέσα στην χρονιά (και γιατί όχι στις επόμενες χρονιές) θα φροντίσουμε να γίνει μέρος του προγράμματος του Τσεχικού Κέντρου Αθήνας.

Ξεκινάμε αυτή τη δημιουργική συνεργασία με την δωρεάν προβολή της Τσεχικής παιδικής σειράς “Πατ και Ματ” στις 20-27/12 απο την πλατφόρμα  https://dafilms.com/film/12473-pat-mat-winter-fun

Ελάτε να περάσουμε πραγματικά χαρούμενα Χριστούγεννα με τους αχώριστους αδέξιους φίλους, τον Πατ και τον Ματ, που συνεχώς κάτι μαστορεύουν. Φέτος, χάρη στα Τσεχικά Κέντρα, θα φέρουν πολλά χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους σε όλο τον κόσμο.

Οι μικροί μας ήρωες αποτελούν οδηγό για μια αισιόδοξη προσέγγιση στη ζωή, που τόσο χρειαζόμαστε. Ο Πατ και ο Ματ αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις, αλλά ποτέ δεν τα παρατάνε μέχρι να λύσουν το πρόβλημα με κάποιο ευφάνταστο τρόπο. Ποτέ δε θυμώνουν ο ένας με τον άλλον, και ακόμη και σε στιγμές των “μεγαλύτερων καταστροφών”, δεν αντιδρούν θυμωμένα ή λυπημένα.Έτσι το κάνουν εδώ και σχεδόν 45 χρόνια σε πάνω από 130 επεισόδια αυτής της εξαιρετικά επιτυχημένης stop-motion σειράς.
Ο Πατ και ο Mατ δημιουργήθηκαν το 1976 και αρχικά προορίζονταν για ψυχαγωγία ενηλίκων, oπότε παιδιά, μην αφήσετε τους γονείς σας απέξω!

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα της εκδήλωσης στο Facebook ΕΔΩ


The “Czech Centre of Athens” (TCA) is an independent subsidized body of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and the 25th member of the international chain of Czech Centres, which promote Czech culture worldwide and are active tools of public diplomacy and foreign policy. of the country. The TKA was established in 2018 as part of the Embassy of the Czech Republic in Greece with the aim of promoting Czech culture in Greece,with the aim of promoting the culture of the Czech Republic in Greece, to attract the interest of the Greek public for this Central European country and to strengthen its presence in Greece by organizing cultural events in various cities and prefectures and supporting the cooperation of the two countries in areas such as the arts, literature, science, tourism, sports, children, etc.

Creating a close relationship with the Czech Centre of Athens is our great pleasure and honour. Actions for children around the world should always be a priority for all of us. The development of long-term cooperation and the possibility of organising actions during the year (and why not in the coming years) we will make sure to become part of the program of the Czech Center of Athens.

We start this creative collaboration with the free screening of the Czech children’s series “Pat and Matt” on 20-27 / 12 from the platform https://dafilms.com/film/12473-pat-mat-winter-fun

Let’s spend a truly Merry Christmas with our inseparable clumsy friends, Pat and Matt, who are constantly doing something. This year, thanks to the Czech Centre, they will bring a lot of smiles to young and old around the world.

Our little heroes are the guide to an optimistic approach to life that we so desperately need. Pat and Matt face difficult situations, but they never give up until they solve the problem in some imaginative way. They never get angry with each other, and even in moments of “greatest disaster”, they do not react angry or sad. They have been doing so for almost 45 years in over 130 episodes of this highly successful stop-motion series.
Pat and Matt were created in 1976 and were originally intended for adult entertainment, so kids, don’t leave your parents out!

More information on the event page on Facebook HERE