Εργαστήριο για παιδιά 6-12 ετών και για νέους 12-19 ετών από την εικαστικό Ειρήνη Λιναρδάκη

Έχετε ένα αγαπημένο παλιό αντικείμενο; Υπάρχει μία ξεχωριστή ιστορία που το συνοδεύει; Ελάτε να τη μοιραστείτε μαζί μας στο πλαίσιο του εργαστηρίου της εικαστικού Ειρήνης Λιναρδάκη. Με όχημα αυτό το προσωπικό αντικείμενο και με την καθοδήγηση της, τα παιδιά και οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να διηγηθούν τις δικές τους ιστορίες, να συζητήσουν γύρω από την ταυτότητα τους και να εκφραστούν μέσω της τέχνης. Τα σχέδια που θα προκύψουν από το εργαστήριο θα αποτελέσουν κομμάτι ενός συμμετοχικού έργου που θα παρουσιαστεί στο δημόσιο χώρο στη γειτονιά της Κυψέλης το Δεκέμβριο του 2022. 

Η Athens Comics Library σε συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό Counterpoints Arts στο πλαίσιο του προγράμματος Across Borders Programme,  διοργανώνουν δύο δίωρα εργαστήρια για να συζητήσουμε θέματα μετατόπισης, μετανάστευσης και πολιτισμικής ταυτότητας και να οραματιστούμε το μέλλον μιας πολυπολιτισμικής γειτονιάς. 

Σχετικά με την εικαστικό: 

Η Ειρήνη Λιναρδάκη γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στο Limerick L.I.T., στην

Ιρλανδία, στο Βερολίνο και στη Μασσαλία. Έζησε στη Γαλλία για περισσότερα από

είκοσι χρόνια πριν μετακομίσει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Τώρα, μοιράζεται τον χρόνο της μεταξύ Κρήτης και Νέας Υόρκης, αναπτύσσοντας έργα στο δημόσιο χώρο. Μπορείτε να βρείτε τα δημόσια έργα τέχνης της στις παρακάτω πόλεις: Αθήνα, Ηράκλειο, Παρίσι, Νέα Υόρκη, Νιούαρκ, Μονρόβια-Λιβερία. Έχει εκθέσει σε πολλούς οργανισμούς διεθνώς. 

Πληροφορίες:

Ημερομηνίες/’Ωρες:  28 Σεπτεμβρίου, 6-8 μ.μ. για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών και 29 Σεπτεμβρίου,  6-8  μ.μ. για νέους 12-19 ετών

Τοποθεσία: Βaytna Hub, Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Φωκίωνος Νέγρη 42, Αθήνα 113 61

Γλώσσα και ικανότητες: Ελληνικά με δυνατότητα μετάφρασης στα αγγλικά και στα γαλλικά. Δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία  και όλα υλικά θα παρέχονται.

Για προ-εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Ντίνα Ντζιώρα 

WhatsApp / Viber: 698 30 50 292

contact@athenscomicslibrary.gr 

Σας ενθαρρύνουμε να προεγγραφείται καθώς ο ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων ανά εργαστήριο είναι 15 παιδιά/νέοι. 

Οι εγγραφές θα γίνονται, επίσης, στο Βaytna Hub, στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης μισή ώρα πριν το εργαστήριο μέχρι να συμπληρωθεί ο ανώτατος αριθμός. 

Το εργαστήριο θα αποτυπωθεί σε φωτογραφία και βίντεο.


Workshop for children, ages 6-12 and  young people, ages 12-19  by the artist Eirini Linardaki

Description: 

Do you have a favorite old item? Is there a special story that goes with it? Come and share it with us in a workshop with the artist  Eirini Linardaki.  Using a personal object as a vehicle and under the artist’s guidance,  children and young people will have the opportunity to tell their own stories, discuss their identity and express themselves through art. Their drawings will be a source of inspiration for a participatory project that will be presented in December 2022 in the public space in the neighborhood of Kypseli.

The Athens Comics Library in collaboration with the international organization Counterpoints Arts in the framework of the Across Borders Programme, organize two two-hour workshops to discuss issues of displacement, migration and cultural identity and envision the future of a multicultural neighborhood.

About the artist: 

Eirini Linardaki was born in Athens and studied at L.I.T. Limerick, Ireland, HDK Berlin and Marseille. She lived in France for more than twenty years before moving to the island of Crete. She now shares her time between Crete and New York, developing projects in the public sphere. Her public artworks can be found  in the following cities: Athens, Heraklion, Paris, New York, Newark, Monrovia-Liberia . She has exhibited in many institutions worldwide. 

Information: 

Days/Hours: September 28 at 6 p.m. for ages 6-12  and September 29, 6-8 p.m. for ages 12-19

Location: Βaytna Hub, Municipal Agora of Kypseli,  Fokionos Negri 42, Athens 113 61

Language and skills: Greek, possibility of translation in English and French. No previous experience is required, all materials will be provided. 

For pre-registration and more information: 

Dina Ntziora

WhatsApp / Viber: 698 30 50 292

contact@athenscomicslibrary.gr 

We encourage you to pre-register as the maximum number of participants per workshop is 15 children/young people.

Registration will also take place at Βaytna Hub in the Municipal Market of Kypseli half an hour before the workshop until the maximum number is reached.

The workshop will be documented on photography & film.